Bản mẫu:Danh sách chương truyện

Từ Wiki Học Sinh Chân Kinh
Hình Ảnh Tên Chương Ngày Ra Mắt
Tập tin:29611 12 06 15 hoc-sinh-chan-kinh-tap-1-muon-su-tai-nhan.jpg 1. Muôn Sự Tại Nhân 23/4/2013

Tóm Tắt Nội Dung: Người đọc sẽ được làm quen với các thành viên của lớp 10β, mỗi người đều là mỗi phong cách và cuộc đời khác nhau nhưng có một điểm chung duy nhất là mọi người đều đồng tâm hiệp lực trong chuyện... quậy phá trường lớp. Luôn được coi là lớp cá biệt nhất của trường, lớp 10β sẽ phải đối mặt với một vị thầy dạy môn Học Làm Người cũng cao tay không kém.

Tập tin:Hoc-sinh-chan-kinh-tap-25-bang-long-di-em-p3.jpg 25. Bằng Lòng Đi Em (Phần 3) 02/05/2019

Tóm Tắt Nội Dung: trong trạng thái testing