Mẹ Toán

Từ Wiki Học Sinh Chân Kinh

Rất thương con, nhưng đôi khi hơi nóng tính