NST2

Từ Wiki Học Sinh Chân Kinh

Là một nhóm nữ sinh rất xinh đẹp học lớp 12. Thù Văn Toán rất thích họ, nhưng rồi Toán lại yêu Tiểu Long Não, người trong NST2.